دانلود بازی بسیار زیبای Deus Ex Human Revolution برای PC


 Deus Ex Human Revolution یک بازی اکشن اول شخص بوده که به صورت داستانی و با گرافیکی فوق العاده طراحی شده است که در آن باید نقش آدام جنسن ، شخصیت اصلی بازی را بر عهده بگیرید . در این بازی که تلفیقی است از راز ، جنایت و تیراندازی بدون این که بدانید در قدم بعدی قرار است چه انجام بدهید ، پیشروی غیر ممکن خواهد بود . این بازی همچنان ارزش های Deus Ex اول را مد نظر دارد و به آن پایپند است . در مرحله اول ی ،آدام جنسن (Adam Jensen) شخصیت اول بازی را می بینیم که در ایستگاه پلیس شهر دیترویت روی مغز اجساد کار می کند .!؟

تصاویر بازی به نقل از سایت معتبر Gamespot :


944088 20101118 640screen004 400x225 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

944088 20110608 640screen001 400x250 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

944088 20110608 640screen005 400x250 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

944088 20110608 640screen007 400x250 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

944088 20110819 640screen001 400x225 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

944088 20110819 640screen003 400x225 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

944090 20100805 640screen003 400x225 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

944090 20100805 640screen008 400x225 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

944090 20110504 640screen003 400x250 دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC

برای دیدن تصاویر بیشتر از بازی انیجا کلیک کنید .

سرور اول:

favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۵سرور دوم:

favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۵

دانلود کرک های جداگانه بازی :

کرک ALI213 :

سرور اول:

favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC برای دانلود کلیک کنیدسرور دوم:

favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC برای دانلود کلیک کنید

کرک SHITROW :

سرور اول:

favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC برای دانلود کلیک کنیدسرور دوم:

favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC برای دانلود کلیک کنید


دانلود نسخه DirFix_SKIDROW : این نسخه بازی کامل است که توسط تیم SKIDROW کرک شده است . نسخه قبلی که در سایت قرار گرفت نسخه فشرده شده بازی بود ولی این نسخه ، نسخه سالم و کامل بازی می باشد

سرور اول:

favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۹سرور دوم:

favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۱۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۲۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۳۹
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۰
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۱
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۲
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۳
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۴
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۵
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۶
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۷
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۸
favicon دانلود بازی Deus Ex Human Revolution برای PC دانلود قسمت ۴۹

پسورد : fun86.wordpress.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s