دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360


Dungeon Siege 3 XBOX360 400x564 دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360

ریجن:FREE

پلتفرم:XBOX360

تاریخ انتشار:۱۰٫۰۶٫۲۰۱۱

حجم: ۶٫۱۰ گیگابایت

سازنده: Square Enix 
ناشر: 
Obsidian Entertainment 
سبک بازی:Action / RPG

قوانین ساده هستند: جلوی خط دشمن قرار بگیرید و تا می توانید حساب آن ها را برسید. اگر توسط تعداد زیادی از آن ها محاصره شوید، می توانید با ضربه سپر و شمشیر آن ها را به عقب پرت کنید و اگر یک نفر از فاصله دور به شما حمله کند، حمله هجومی سریع با شمشیر می تواند حسابی آن ها را سورپرایز کند. در کل دکمه زنی زیادی در بازی وجود دارد و در حقیقت می توان گفت که بدنه اصلی مبارزات یک بازی Action-RPG اصلاً در این بازی از بین نرفته است. در کنار ما که با شمشیر خود دمار از روزگار دشمنان در می آوردیم، آنجالی هم بسیار کارآمد بود و در حقیقت بیشتر کار را وی انجام می داد. او می تواند آتشی جادویی درست کند که زخم های یاران شما را درمان می کند و به دشمنانتان آسیب می زند. اگر چنین حرکتی را با ضربه سپر لوکاس ترکیب کنید، می توانید دشمنان را در آتشی سوزان محاصره کنید. کمی جلوتر، ما اولین EXP خود را می گیریم و حال می توانیم مهارت های خود را ارتقاء دهیم. هر مهارت به دو شکل مختلف تقسیم شده و به دو حالت می توانید آن ها را ارتقاء دهید. می توانید روی یکی از آن ها بیشتر تمرکز کنید و یا هر دو را به طور مساوی ارتقاء دهید. برای مثال Aura of Immolation می تواند به Fiery Presence (که می تواند آسیب بیشتری به دشمن بزند) و یا به Cauterize (که بازگشت سلامتی یارانتان را ارتقاء می دهد) ارتقاء یابد. یا بطور مثال می توانید ضربه هجومی شمشیرتان را به Lightning Precision (شانس برخورد ضربه با دشمن را بیشتر می کند) و یا Homorrhage (آسیب بیشتری به دشمن می زند) ارتقاء دهید.

دانلود با لینک مستقیم در ادامه مطلب

سرور اول: 

favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۴
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۵
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۶
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۷
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۸
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۹
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۰
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۲
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۳
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۴
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۵
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۶
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۷
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۸
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۹
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۰
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۲
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۳
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۴
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۵
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۶
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۷
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۸
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۹
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۰
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۲
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۳
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۴
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۵
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۶
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۷
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۸
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۹
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۴۰
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۴۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۴۲

سرور دوم: 

favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۴
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۵
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۶
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۷
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۸
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۹
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۰
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۲
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۳
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۴
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۵
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۶
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۷
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۸
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۱۹
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۰
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۲
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۳
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۴
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۵
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۶
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۷
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۸
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۲۹
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۰
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۲
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۳
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۴
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۵
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۶
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۷
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۸
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۳۹
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۴۰
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۴۱
favicon دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360 دانلود قسمت ۴۲

1 پاسخ به “دانلود بازی Dungeon Siege 3 برای کنسول XBOX360

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s